Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
"TT!?!
GESCHIEDENIS. fl57
Waarom wilde bij zich blJ rerrMfing *an /Imvrpérn
meester maken? — Wat deed hy om z^rte lösgt té.
verzekeren? Hoe werd ilj» pfan omdeki ? — yet-
h»al mij ee»s zijnen aanflag op Antwerpeti Qft Äoei die
afliep ? — Hoe ging hot nu met parma ? — Mot wiÄ
huwde nu de Prins, en welk groot man werd tfit dit
huwelijk geboren ? — Hoe dacht men nu ov«t de ojjpec»
magt des Lands?
Hoe kwam Prins willem de eerfte otn het leven ?
^ Wat had den moordenaar hiertoe aangezet ? — Hoe Jeide
hlJ zijne fchanddaad aan ? — Hoe voerde hy die ultf —
Welke Waren des Prinfen laatfte woorden? — Hoe vtte'
kimieren liet hij na? — Welke eer deed men hem «an? —
Hoe ging het met den moordenaar? — Had hij geen be-
rouw ? — Welk vonnis onderging hij ?
in welke waardiglieid werd Prins mauriti. Prins wH,*
tEM» zoon» nu geplaatst? — Hoe hielden zich de State»
bij zulk een' zwaren flag ? — Wat had pakma nu gedtan,
en boe ging het met den oorlog ?
Aan welke bnitenlandfche mogendheden wilde-won toen
deze Landen opdragen ? —' Waren alle fteden het bier-
mede eens? — Waarom bedankte Frankrijki — Waw-
ern wees Engeland bet van de hand ? — Maar deed düe
Koningin dan niets ?
Wanneer werd de HooRcfchool te opgerigt ?—
Wie vond de houtzaagmolens uit ? — Wie w*s lsvcm-
ter ? — Hoe werd hlJ hier ontvangen ?
Rigtte hy hier veel goeds nit? Wm }X)ogde hy
in het eerst ? — Kreeg hij ook eenige* magt ? — Geef
eeus een bewijs van zijne purttjdigheid ? — Van welk
T 3 be