Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
I GESCHIEDENIS. 391
i geluk beloonen; ja dan, maar ook dan allee», zal jut na
j ook eenmaal datzelfde Vaderland op u, aU thans choi».
I op onze Voorouders, kunnen bogen.
{ -—-
Ons Vaderland, het Koningrijk der Nederlan-
den genoemd , wordt verdeeld in 17 Provinciën
en het Groot-Hertogdom Luxemburg, waardoor
Z. M. onze Koning medelid is van het Duitfche
Verbond. Elke Provincie wordt weder verdeeld in
diftricten, arrondisfementen of kwartieren , gelijk
i wij in de bijgaande Tabèl hebben aangewezen.
! De regering it monarchaal; de troon i» erfe-
j lijk in het mannelijke geflacht naar het regt
i van eerstgeboorte, en gaat, bij gebrek van
j mannelijke nakomelingen, op de dochters over.
I De Koning heeft de uitvoerende magt; de wet-
i gevende magt berust bij de Staten-Generaal,
i die uit twee Kamers beftaan, waarvan de eerfte
I uit den adel, welke door den Koning, de tweede
I uit de afgevaardigden uit de ridderfchap, de
fteden en den landelijken ftand gekozen worden.
De Provinciën worden beftuurd door bijzondere
:', Staten, aan welker hoofd een Gouverneur is,
: en die uit hun midden eene vergadering van
I gedaputeerde Staten, welke gedurig werkzaam
'. blijven, benoemen. De fteden, die afgevaardigden
t in de tweede Kamer der Staten-Generaal zen-
den, worden door Burgemeesters en Raden be-
! ftuurd, terwijl het platte land in Hoofd-Schout-
( ambten, onder-fchoutambten en gemeenten ver-
^ deeld is. Dit een en ander zal u nader bij de
I ilaaikundige aardrijksbefchrijving van uw Vgder-
jland onderwezen worden.
ï 2 VRA-