Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDERLANDSCHE
Jaar in ^jg befluur al de voordeelen van eene gepaste
Tus^* vrijheid geniet, in de bijna overal zigtbare vor-
i8ai. deringen In kunften en wetenfchappen, door zoo
vele oudere en nieuwere genootfchappen en
maatfchappijen, maar vooral zoo weldadig door'
Z. M. onzen geliefden Koning onderfteund;
terwijl het onderwijs der jeugd in ons Vader-
land vorderingen maakt, waarover andere volken
zich verbazen moeten, en handel en nijverheid
meer en meer bloei én dus te meerder fteun aan
het geluk van Nederland geven.
Ziedaar dan, lieve jeugd! U, hetgene ik meende
voor u noodig te zijn van de gefchiedenis uws va-
derlands te weten, voorgedragen; bij meer ge-
vorderde jaren zult gij, in uitgebreider werken,
dezelve in meer bijzonderheden leeren kennen.
Mögt hetgene ik hier gefteld heb , onder Gods
zegen , dienen , om uwe liefde voor den grond
uwer geboorte, en vooral uwen eerbied voor on-
ze nooit volprezene voorouders, op te wekken,
en bij u, onder het geleide'van uwe waardige
Onderwijzers, eenen wezenlijken lust doen gebo-
ren worden, ora de onderfcheidene deugden dier
groote mannen na te volgen, dan^ maar ook
dan alleen , zult gij ook eens waardige burgers
van datzelfde vaderland , getrouwe onderdanen
van dien Koning, aan wiens Voorouders dit Va-
derland zijn beftaan verfchuldigd is, en, metéén
woord, brave, weldenkende en met regt ge-
achte leden der menfchelijke maatfchappij wer-
den, en dan^ maar ook dan alleen^ zult gij on-
zen, onvermoeid tot heil des Vaderlands werk-
zamen, Vorst de menigvuldige zorgen voor ons
ge-