Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
G £ S C H I £ D £ ^ I S. sip
I zonder die van den St. Marten-toten tejaar
i Groningen, de St, Bavo-ktxk te Gent, cn TUS
i vooral die van de Lutherfclie Kerk te /f/B-'®®'*
\flerdam, opmerking verdienen , waardoor dit
jfjeraad der hoofdftad in de asch werd gelegd.
jOok ftortte in dit jaar het gebouw der O.
jlnd. Comp, werf te Amßerdam grootften-
I deels in.
De blijdrchap over buitengewone vruchtbaarheid,
die wij, niettegenftaande de felle droogte , welke in
den zomer alles fcheen te zullen verllinden, hadden
mogen zien plaats hebben, en waardoor eene
goedkoopte der levensmiddelen was veroor-
zaakt , die het ook den armften gemakkelijk
i maakte zich van het noodigfte te voorzien, werd
eenigzins geftoord door de onderfcheidene be-
rigten van brand in den tekst genoemd en ge-
deeltelijk re^ds opgegeven, vooral echter ook
dat van de Lutherfdhe Nieuwe Kerk; dan, wel-
dra zag men ook, hoe Neêrlands ingezetenen
van de oude deugd hunner voorvaderen niet
ontaard waren, en voor waren Godsdienst zich
t gaarne groote opofferingen getroostten, daar er
I weldra eene genoegzame fom wasbijeengebragt,
i om Jmfierdam weder in het bezit van ditpronkftuk
te ftcllen en het gebouw weder op te trekken,
waartoe reeds de noodige fchikkingen zijn ge-
maakt. Voorts mag elk regtgeaard Nederlander
zich verheugen in een Land te wonen , dat bo-
ven zoo vele andere landen in binnenlandfche
1 rnst en veiligheid uitmunt en omler eei) welda-
! T dig