Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
48 NEDER.LANDSCHE
Jnar naait minnenijd aangevallen en doodeïijk gewond,
Tus'^' fchoon deze het ook met den dood moest bekoo-
1234;- pen; dit gebeurde op den i8den ofipden Junij 1234.
Hij was nog maar 24 jaren oud, werd te Rijns'
burg begraven, en door zijnen zesjarigen zoon
WiLL'em n. , onder de voogdijfchap van zij-
ne beide ooms, willem en otto, opgevolgd.
In alle ridderlijke oefeningen onderwezen,
werd WILLEM, nog geene twintig jaren oud,tot
1247. Roomsch Koning verkozen, welke waardigheid
hij, met de wapenen in de hand, moest hand-
haven. In 1248 maakte hij zich meester van de
1248, ftad Akett^ alwaar hij ridder geflagen en met
vele plegtigheid . gekroond werd. Door bewer-
king van den Paus huwde hij met eene Bruns-
wijkfche Prinfes, die hem, door hare bekend-
heid met den weg, toen er in den bruiloftsnacht
brand in het paleis ontftond, gelukkig redde. —
1251. Kort daarna kreeg hij oorlog met de Gravin van
Vlaanderen^ Zwarte margreet genoemd, waar-
in hij zegevierde. Hierop deed hij eene reis
naar Géneye ^ om met den Paus een mondgefprek
over de keizerlijke kroon te hebben; daarna
' gin^: hij naar Duitsehland ^ en in 1255 teruggcko-
J2-- men zijnde, riepen hem de oorlogen in het
Sticht en de muiterij der TVest-Vriezm tot nieu-
we daden. De M^est-Vriez'>n hem,,
tegen hen op te trekken; doch hij had het onge-
luk , toen hij in den \yinter van 1255 de Vriezen
over het ijs overvallen wilde, niet verre van
Hoogy^oude (een 'dorp in Hullands Noordelijk ge-
deel-