Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
O E S C H I E D E N I S. 287
ning met bevordering en eereteekenen bekroond: J^
zoodat de Nederlanders ook hier betoonden , tus
van derzelver moed en dapperheid nog niet ont- lüau
aard te zijn. jammer, dat wij hierbij het ver-
lies van eenige dappere ofRcieren te betreuren
hadden I
Op den 25ften December had men eenen zoo.
lagen Itand van den Barometer, als bij menfchen
geheugen niet was gezien. Verder bragt ons
een zeer zachte winter, bevrijd van overftroo-
mingen, tot het volgende jaar over, hetwelk ißaa.
zich vooral in den beginne door eene zeer vroe-
ge lente kenmerkte, 2oodat men reeds in het
laatst van januarij, om van andere voorbeelden
niet te fpreken, op het landgoed Biljoen^ bjj
Jrnhem y volkomene koren-aren vond, waaraan
alleen de zomerwarmte ontbrak, om tot rijpheid
te komen. Nicttegenfiaande dit, veroorzaakten
zware üormen, welke foms door onweders ver-
gezeld gingen, hier en daar nog al eenige fchade :
in de maand Maart onder anderen lloeg de blik-
fem in den grooten St, Martini-toren te Gronin-
gen ^ waardoor debovenftefpits verbrandde, maar
voorts fpoedig, echter ten koste van het leven
ceniger werkzame menfchen, gebluscht werd.
Dit was ook het geval tc Schildwolde ^ waar te
g-elijker tijde de blikfem in den toren was ge-
fiagen : op beide plaatfen hadden de gevolgen
allernoodlottigst kunnen geweest zijn. Een an-
der ongeluk trof de ftad Jmflerdamïn devrilgew^
de maand April, toen het gebouw op de voor-
malige O. ï. Compagniewerf, dat zoo lang een'
fieraad der ftad geweest was, en nu tot een ko-
^en-
1