Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
aasa NEDERLANDSCHE
Jnnr na cïe onsoliikkigen aldaar m, viXi^noe Jmfterdam
Ti'^^" 3Oj000 gulden aanbragt.
2821.
Hl^ j^'.ar i8ai was bijzonder vruchtbaar, en
het gelukte toen ook onzen dapperen oorlogs-
heiden in Oost-lhdïèn den vSultan van Pakm-
hang ^ op het eiland Sumatra^ die tegen ons
was opgedaan, te bedwingen.
Dit jaar leverde in de eerfte helft, behalve
eene biiitengev/one vruchtbaarheid en daardoor
algemeene goedkoopte der levensmiddelen, wei-
nig bijzonders op, als dat Z. M. de Koning van
Engeland onze Zuidelijke Próvincien in de maand
September bezocht en te Brusfel, volgens zij-
iipn rang, ontvangen werd. Kort daarna ont-
vingqn wij de verblijdende tijding, dat onze
dappere oorlogs- en zeelieden, in Oost-Indiën^
d?n Sultan van Palembang, die tegen ons
>vas opgeiiaan, en zich bijzonder had verilerkt,
na een dapper gevecht overwonnen, en den
Sultan zeiven« gevangen genomen hadden , wel-
ige naderhand naar een der Molukfche eilanden
in ballingfchap gebragt en door zijnen broeder
vervangen is. Groot v\ as de vreugde over deze
overwinning, en de Generaal-Majoor de kok ,
benevens onderfcheidene land- en zee-Ófficieren,
werden zeer geprezen, en door Z. M. den Ko-
ning
(;*) Vnl-emhang is een Rijk op de N. O. kusr van
het eiland Suvuitra in Oost-lndiin^ aan de rivier vau
dien naam , m^t eene Ilad, mede dus c^enocmd, -eu het*
wclK vooral i^ercr en tin oplevert..