Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
284 NEDERLANDS CJll E
Jaar na i8den Juiij daaraan volgenden , te Baarn^ pleg-
chris" • « , __ >
TUS tig aan den jongen Vorst werd toegediend,
de namen van willem frederik hendrik
ontving.
Eene zonderlinge mengeling van bittere droef-
heid en groote vreugde trof dus het Koninklijk
Huis, en met hetzelve het geheele Vaderland.
De Vorfunne-Moeder had zich door hare mild-
dadigheid algemeen doen bemiunen; de uitmun-
tende Armen-inrigting in Gravenhage en het
weldadig fonds, door H. K. H. gefticht en door
Z. M. ter eere van Hoogstdeszelfs Koninklijke
Moeder in ftand gehouden, zullen tot een blij-
vend gedenkteeken van de weldadigheid dier
Vorftin verlVrekken , en Hoogstderzelver gedach-
tenis in de harten der Nederlanders doen leven.
Met regt wordt H. K. H. dan algemeen betreurd,
eene droefheid, welke bijzonder bij de plegtige
begrafenis dier Vorftin, waarbij eene ontelbare
menigte van wijd en zijd was zamen gevloeid,
zigtbaar was. Welkom en troostrijk was dus
de tijding van de geboorte van Prins willem
frederik hendrik, die de hoop van Nederland
meer en meer bevestigde, en met de gewone
plegtigheden in het nederige gedoopt werd.
Eene buitengewone, bijna volkomene ver-
duistering van de Zon trok in de maand Septem-
ber de aandacht van velen; maar ook het laatfte
gedeelte dezes jaars kenmerkte zich door on-
derfcheidene onheilen.
Onder de menigvuldige berigten van brand,
die