Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
g e s c h 1 e d e nm s. 283
.deszelfs derde eeuwfeest vieren, en vernam
ciiris-
\ men, dat, op Iiet voetfpoor van het zoo mild-^us
i dadig inflituut van Qrpningen ^ er mede zulk eene iÜäo*
inrigting voor doofftommen te huik werd opge-
j rigt: gelijk nu ook te Jmßerdam deMaatfchap-
^ pij van Uiterlijke PFelfprekendheid haren aanvang
3 nam : terwijl elk vaderlander met dankbaar ge-
i voel het befluit van Z. M. den Koning las, om,
iter aanmoediging der inlandfche fabrijken van
t laken en wollen ftoffen , niet alleen voor alle
) godshuizen en militairen het gebruik van in-
i landfche lakens en wollen Itoffen te bevelen,
J maar zelfs het voorbeeld te geven van geene
i andere voor zich en zijn Hof te willen gebrui-
i ken, waartoe Z. M. ook alie hooge ambtenaren
I aanmoedigde: zekerlijk een voorbeeld, dat elk
I met blijdfchap moest navolgen !
I Naauv^^elijks was deze droefheid eenigzins
j gelenigd, toen op den pden Junij dezes jaars
( de wonde weder opgefcheurd werd, door het
treffend afllerven van H. K. H. de Prinfes
(Douairière van Oranje-Nasfau ^ welbeminde
f moeder van Z. M. onzen Koning: een flag,
^ welke niet minder algemeen trof, wordende
j H. K. H. op den J7den daaraan volgenden
( piegtig in de kerk te Appeldoorn bijgezet.
' Dan , deze droefheid werd eenigzins gele-
i nigd, daar op den i4den Junij te Soestdijk
\ onzen Kri)onprins weder een zoon geboren
j werd, die bij den H. doop, welke op den
iSden