Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. fl57
Twee treffende fterfgevallen troffen ons Va-Jaar na
derland in dit jaar. Op den saften Mei overleed,
in den ouderdom van 85 jaren, deachtingswaar-i3ig,
dige grijze zeeheld. Ridder 3. h. van kins-
BERGEN , die reeds in deu flag van Doggersbank
het Vaderland gediend had, en met onderfchei-
dene ridderorden van verfchillende Mogendheden
verfierd was; terwijl hij zijnen ouderdom^in
het aanmoedigen van kunft,en en wetenfchappen
en het verfpreiden van weldadigheid doorbragt:
zoodat de gedachtenis van dezen waarlijk edelen
man bij velen in zegening zijn zal. Algemeen
was de dröefheid over zijn verlies, en met ge-
noegen zag elk Nederlander, dat hem naderhand
in de Nieuwe Kerk te Amßerdam een prachtig
grafteeken werd opgerigt.
& Niet minder was de flag, welke hierop den
I4den October volgde: het overlijden, namelijk,
van de algemeen beminde Prinfes^LouiZA, waar-
door niet alleen het geheele Koninklijk Huis,
maar geheel het Vaderland, in rouw gedompeld
werd. Treffend vooral was dit voor H. K. H.
de Vorftinne-Mocder, met welke z'j zoo lang in
de naauwfte betrekking geleefd had. Met eene
groote, doch treurige plegtigheid werd het door-
luchtige lijk van 's Gravenhsge n^^x Delß^ehv^gt^
en aldaar in het aloude Vorftelijk graf bijgezet.
Lang zullen zoo vele ongelukkigen, door deze
goede Vorftin beweldadigd, zullen allen, die
haar bijzonder gekend hebben en hare ftille
deugd mogten bewonderen, ja zal geheel Ne-
derland, met eerbied aan deze deugdzame Prin-
fes gedenken.
S 5 ^ ^ Treu-