Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
aasa nederlandsche
Jaar na waterbouwkunde hebben gemaakt; en het andere >
Tus^' om het Haarlemmer-Me^r droog te maken, het-
18x9, geen eenige voorname perfonen des Lands, met
goedkettring van Z. M. den Koning, zouden on-
dernemen, en waaromtrent men nog aan het be-
raadflagen is. Eene geweldige plaag, welke ons
Vaderland op vele plaatfen trof, beftaande in
eene ontzaggelijke menigte muizen, die al het
gewas des velds opaten (*), werd vergoed door
eene buitengewone vruchtbaarheid op andere
plaatfen, alwaar men onderfcheidene boomen
' voor de tweede maal in bloei zag, en de veld-
vruchten eenen bijna dubbelen oogst gaven. Ech-
ter kenmerkte zich de maand Julij weder door
zware onweders, die, zoo wel hiei^ als in jin-
dere Landen , van zware hagelbuijen vergezeld
gaande, veel fchade veroorzaakten.
Op den i4deu October des volgenden jaars
trof ons Vaderland in het algemeen, en het
Koninklijke Huis in het bijzonder, een zware
Ilag, door hèt overlijden van H. K. II. de
Prinfes-Douairiève van Brtinsmjl-Limmhurg ^
édnige zuster van onzen Koning, die, door
hare bekende liefdadigheid en een algemeen
geprezen edel karakter, zoo zeer bij allen
bemind was, en plegtig in het Vorstcüjk graf
te Delft werd bijgezet.
Twee
C*) Dc Ilccr MEijKR fi' Nijmegen vond teseii de-
zelve ccn werktuig uit, dat op vele platitfen met goed
gevolg fjebi'uiUt werd.