Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
nederlandsche
thans door eene tweede gevolgd is» Wil"
Isis genoemd, met welker inrigting hec
wel waardig is de jeugd nader bekend te maken.
Behalve de oprigting der vjeUaäige Maat- •
fchappij i die zich meer en meer uitbreidt, wel-
ker Koloniën fteeds toenemen , en waarbij nu nog
eene Dwangkolonie in de Ommerfchans is ge-
voegd, terwijl men foortgelijke inrigtingen ook
in de Zaideïijkè^ ProvwMw tot ftand heeft gebragt,
werden ook, op verzoek van Z. M. den Ko-
ning, door onderfcheidene departementen der
Maatfchappij: tot Nut van ^t jiigemeen ^ fpaar- ,
banken opgerigt, waarin de gemeene man de
weinige penningen, welke hij van zijnen ar-
beid kan uitzuinigen, inbrengen en aldus
met voordeel voor zijnen ouderdom of eenen
tijd van behoeften kan befparen; welke in-
rigtingen op' vele plaatfen eenen aanzienlijken
bijval vonden.
Ondertusfchen had men in dit jaar, zoo in ons
Vaderland als in andere landen , bijzonder in de
maanden Maart en Julij, zware ftormen en on-
weders, die niet weinig fchade veroorzaakten.
Op den aden Augustus werd geheel het
Rijk op nieuws verblijd, daar zijner Koninlc-
lijke Hoogheid, den Prins van Oranje^ op
Socstdljk een tweede zoon geboren werd, die
bij den IL Doop, welke op den 3iften daar-
aanvolgenden piegtig in ''sHage aan den jon-
gen Vorst werd toegediend, de namen Wil-
lem