Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
/ Q{ E; S> e H I E D E N I S. ^
$S
WiiiLEM kwam , ,mee eere överjaden, in 1219 te-/aar «a
rug, vond het Land in vrede, en Itierf in
terwijl zijn zoon laaa.- r
Florïs IV^, nog nia:ar 12 jaren oud, hem^
waarfchijnlijk onder voogdijfcbap van zijnen"
moederlijken oom gei^ard. Graaf van Gelder^
opvolgde. Hij ftichtte.op fijnen eigenen grónd
e.en nr>nnen-klooster te Loösdnuien^ en werd
weldra door dezen zijnen oom in eenen twist
tegcti de Utrechifchen ^wikkeld, welke echter ^
door '3 Paufen afgezant eindigde. Vervolgens trok
hij tegen de inwoners van Stade ^ in het ilift
Bremettj op, tegen welke, op beveLvan Pauj 1234. f
GREOORiüs IX., als tegen openbare ongeioovigen
en afgodendienaars, eene kruisvaart was afge-
kondigd , en die door onzen Graaf, na eenen
dapperen tegenftand, overwonnen, en met at
hunne weerlooze haven verdreven en uiige-
rioeid werden. Korten tijd daarna werd hij door
den Graaf van Clermont naar Corhie, in PkarJiei.
(voormalige ITovincie y^n Frankrijk) opeen tour-
nooifpel {*) genoodigd, en daar de jonge Gra-
vin hem- bijzonder geprezen had , door den Graaf
ui
zen in de fraaye hefchrijving d(.r ftad Haarlem^ voor
jonge Héden ^ van corneus de konino x.nz, lc. Hoofdfi
it. Afd. hiadz, 49. •
Ct) ppoi- tóurnooifpelen verflaat men ridder- ofkiügs-
nianslpclen, iiPaarbg men .te paard, geharnast, en me
fpeer efi n:i^zwfiard gewapend, teilen elkander, om eenéri
bepaalden >tUs , Ibced. ^
• - Cl ^