Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS.
fl57
f Uit Batavia ontving men de treurige tijding J""" n^*
• w ^ chr15»
l wegens het uitbarften van den brandenden berg ^us
Jojang , hetwelk de ijsfelijkfte verwoestingen aan- 1817.
:E rigtte, benevens het berigt van eenen verfchrik-
: kelijken opftand op het eiland Honima , een der
■ Molukfche BUand3n , waarvan de Refident te
4 Saparouay de Heer van den berg, met zijne
T vrouw en kinderen, op een zoontje na, dat
wonderdadig ontkwam, het fiagtoffer werd, en
"I welke opftand niet dan met zeer'veel moeite,
) en na onderfcheidene gevechten, door de Ne-
3 derlandfche dapperheid gedempt werd.
■1 Verder kenmerkte dit jaar zich door bijzon-
ï dere vruchtbaarheid, niettegenftaande de ver-
i fcheidene landerijen nog onder de overftroomin-
I gen des vorigen jaars bedekt bleven.
'1 Met het begin van het volgende jaar werd 1818.
jer eene zeer liefdadige Maatfchappij, onder
3 den naam van Maatfchappij van Weldadig-
khcid^ opgerigt, welke aan haar hoofd Z. K.
IH. Prins frederik der Nederlanden heeft,
jen waarvan elk Nederlander, voor eene ge-
jringe jaarlijkfche bijdrage, lid kan zijn.
Deze Maatfchappy heeft hoofdzakelp ten
doel, om den toefland der armen en der lage-
re volksklasfen te verbeteren, bijzonder door
aan dezelve arbeid, onderhoud en onderwijs
te verfchaffen. Reeds werd, met her beste
gevolg, te Westerbeekfloot ^ eene Kolonie, on-
der den naam van Frcdcriks-oord^ gelUcht,
S 3 die