Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
aasa NEDERLANDSCHE
Jaar tia tigheden, welke nu plaats hadden, en fchoon
CHRIS- de wijze, waarop de kerk hiertoe wasingerigt;
1817. terwijl Z. M. bij deze gelegenheid eene fom
I van 5000 gulden uit deszelfs kas door het Bu-
reau van Weldadigheid aan de behoeftigen liet
[ uitreiken.
■ Op. den agilen April gaf Z. K. H. de Kroon-
j prins een der luisterrijkfte feesten ter gelegen-
heid van dcn kerkgang van Hoogstdeszelfs Ge-
I malin , en Keizer alexander befchonk zijnen
I jongen ne.ef met dc grootfte decoratie der Orde
1 van ST. ANNA, en de min benevens de anderen,
die voor zijne opvoeding zorgen moesten, met
ruime gefchenken. Nadat nu Z. M. eene reis
door de onderfcheidene Provinciën des Rijks ge-
daan, en vooral daar, waar de overftrooming
fchade veroorzaakt had, vele blijken van zijne
■weldadigheid had achtergelaten, werd, volgens
befluit van Z. M., op den iSden Junij, den ge-
denkwaardigen dag van Waterloo, door het ge-
heele Rijk een plegtii^e dank- cn bededag-ge-
houden , hetgene vervolgens jaarlijks op dien
dag plaats heeft.
In dit jaar kreeg ons Land ook aanhoudende
bezoeken van Zwitfers en Duitfchers, die,door
armoede gedrongen, hun Vaderland verlieten,
om in Jmertka een ander Vaderland op te zoe-
ken , waaromtrent men hun vele verkeerde denk-
beelden had gegeven, zoodat deze menfchen,
beter onderrigt, verpligt waren , veelal bedelen-
de naar hun Land terug te keeren; terwijl te-
gen hunne bezoeken, van 'sKoiiings wege , de
noodige voorzorgen werden genomen.
Vit