Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. fl57
op den cpflen Maart daaraanvolgenden , de Jaar i»
chriss
namen van willem alej^ander paul fre*tus
derik lodewijk. ontving, en de hoop van
Nederland ^ om deszelfs troon in het Vorfle-
Jijk Huis van Oranje bevestigd te zien, te
meer vervulde.
Op den aden November werd in al de
Protestantfche gemeenten van ons Vaderland,
op eene plegtige wijze, het derde eeuwfeest
cjer Hervorming gevierd.
Geheel Nederland was verheugd wegens de
blijmare, dat onzen Kroonprins een zoon gebo-
ren was, aanzienlijke ultdeelingen werden er
aan de armen bij het paleis en te Tervaeren ge-
daan. De Koningin van Engeland en de Prins-
Uegent namen het Peter- en Mcterfchap aan, en
Keizer alexander was over deze tijding zoo
verheugd, dat hij den Generaal-Majoor trip,
die hem dezelve bragt, om den hals vloog en
hem twee fnuifdoozen, welke tien duizend gulden
waardig gefchat werden, en de ridder-orde van
|sT. ANNA van dc eerfle klasfe vereerde.
i Reeds den 23ften Februarij hadden H. H. M.
IM. en de Prinfen hunne plegtige dankzeggingen
)in de voormalige kerk der Jugajlïjnen ten He-^
^mel opgezonden, en weldra werd de apfte Maart
ijt.t de plegtigheid van den H. Doop bepaald,
welke toen door den Ridder krieoer aan den
jonggeboren' Vorst op de plegtiglle wijze werd
toegediend. Ontzaggelijk was de toevloed der
vreemdelingen en inwoners, luisterrijk depleg-
S 2 lig-