Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
274 NEDERLANDSCHE
Jaar na moest men het vee uit het vejd halen. Weldra
cn RIS"
liepen de landen in het Maaswaalfche bij Pan-
iSiö. tierden y Herwen en Aard en langs den geheelen
JJsfelßroojn onder; zelfs de binnenwateren tra-
den buiten hunne oevers, en de overftroomin-
gen werden in Gelderland^ Overijsfel, den Al-
' èlasferwaard y enz. algemeen, terwijl men ook
uit Noord-Braband, Vriesland en Noord-Holland
mede hieromtrent treurige berigten ontving;
ja in Gelderland was de nood zoo hoog geklom-
men , dat de geringere klasfe zich met klaveren
draf moest voeden. Thans echter zag men ook
weder de Nederlandfche liefdadigheid uitblinken :
de Provincie Groningen alleen nam wel 900 ftuks
vee voor de landlieden, wier weiden over-
ftroomd waren, kosteloos op, en van alle kan-
ten ftroomden nu de giften toe, welke op de
beste wijze, door de daartoe aangeftelde perfo-
nen, aan de ongelukkigen werden uitgedeeld.
In dit jaar werd door Z. M. de aanftaande in-
voering, en wel tegen Januarij 1820, van gelijke
maten en gewigten over het geheele Rijk be-
paald, en de noodige voorloopige fchikkingen
hiertoe verordend; terwijl er tevens door Z.
M. eene kweekfchool (Seminarium) voor leeraars
bij het Evangelisch-Lutersch kerkgenootfchap
werd opgerigt (*),
«17 iSden Februarij 1817 werd geheel
Nederland verheugd door de geboorte van den |
Erfprins van Oranje^ die bij den H. Doop,
op
(*) Ia dat jaar vond de Heer j, c- molter de land-
Louw kundige bcwerkiug, het Toppen, uit.