Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. a7J
Christen flaven zonder eenig rantfóen uit te le-T^^*"
cnms*
veren: 2. alle gelden, voor Sardintfcjie znNapeh
fche gevangenen, reeds ontvangen, terug te ge-
ven; 3. plegtig te verklaren, de regten.der mensch-
heid te eerbiedigen, en in het vervolg de krijgs-
gevangenen even als de Europefche volken te
behandelen; 4. op gelijke voorwaarden met den
Koning der Nederlanden vrede te fluiten. Alge-
meen was de vreugde over den roemrijk bevoch-
ten' vrede, welke^ons niet meer dan 11 dooden
en 56 gekwetften had gekost, fchoon de Engel-
fchen vele dooden hadden. Er werd een algemeen
Godsdienftige dankdag ingefteld, en op onderfchei-
dene plaatfen werden er feesten gevierd, ter-
wijl de dichters den lof onzer helden bezongen,
en Z. M. onderfcheidene dap^^ere Officieren en
matrozen met bevordering en ridderteekens be-
loonde. Van eenen anderen kant leed het va-
derland geen gering verlies door het afbranden
van het Maiitime-hospitaal te Enkhuizen, een
der fchoonfte gebouwen van die ftad , zoodat men
flechts met moeite do zieken redden kon.
Vele plasregens hadden dit jaar, hetwelk met
het fchoonfte weder begon, plaats, zelfs had men
te Zwol eene buitengewone beweging in het wa-
ter befpeurd , welk een en ander bij onk\indigen
het geloof verfterkte aan de dwaze voorfpelling
van eenen fterrekundige te dat, namelijk,
de wereid op den i8den Julij vergaan zoude,
waardoor vele ingezetenen in angst en vrees
dien dag verwachtten; doch de kundigen vrees-
den met veel meer regt, uit hoofde der menig-
vuldige regens, voor den oogst, en reeds in Julij
S moest