Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. fl57
magtigen bondgenoot - verzekerde, en over welk I®"
hoog huwelijk het geheele volk zich verblijd-tus
de. In den //a^j^ en te Amflerdam hadden er
bij de intrede hunner K. K. H. H. verlchei-
gene dagen prachtige feesten plaais.
Groot was de blijdfchap in ons geheele Land iSiö.
over dit huwelijk, daar wij door hetzelve in
zulk eene naauwe betrekking met een der mag-
tigfte Rijken van 'geraakten. Verfchei-
dene dagen duurden de feesten te Petersburg,
alwaar onder anderen de Keizeri^ïie-Moeder een
kapitaal van xoo,coo roebels aan het Beftuur voor
de verzorging der invaliden fchonk, om jaar-
lijks die fom aan dochters van behoeftige inva-
liden uit te deelen. Ook in äen Haag werden
er feesten gegeven ; doch het duurde echter nog
tot in de maand Junij, eer de prins van oranje
met Hoogstdeszelfs Gemalin de reii naar ons
Land aannam, op welke zij door H. M. onze
Koningin en prins frbderik tot aan Berlijn te
gemoet gegaan werden, alwaar men ook ver-
fcheidene feesten vierde. Naauwelijks waren
echter H. Keizerl. en Koninkl. Hoogh. te iV/7-
tnegen aangekomen of elke ftad en ieder dorp
beijverden zich om het meest, om Hoogstdezel-
ve op de hartelijkfte en luisterrijkfte wijze te
ontvangen; inzonderheid was dit het geval in
^s Gravenhage ^ alwaar de vreugde van verfchei-
dene^ dagen met een algemeen volksfeest, door
de
N