Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
aö8 NEDERJ-ANDSCHZ
Jaar na JVittem^da Eerde , Koning der Nederlanden, onder
den blpoten hemel plegtig ingehuldigd, waarbij
1815. Z. M. de nieuwe Grondwet plegtig bezwoer , het-
gene door pauken en trompetten en een falvo van
«01 fchoten aan het volk werd bekend gemaakt. Bij
deze gelegenheid werden er gouden, zilverenen
koperen gedenkpenningen onder het volk geftrooid,
liet overige van den dag In vreugde doorgebrag.t
en des avonds met prachtige illuminaticn befloten;
'»anderendaags werden de Minister, de Hoofden
der Departementen, de Staatsraden, de Provinciale
Gouverneurs en andere hooge ambtenaren door
Z. M. in den eed genomen, en op de volgende
dagen onderfcheidene feesten , als het fchieten
naar den vogel, het affteken van vuurwerken ,
het trekken eener loterij van eetwaren, open-
bare danspartijen enz. gegeven; ook ftond de
fchonwburg om met open , en vele fchuiten , met
muzijk, voeren door de gracliten, wordende dit
alles door het verheften van verfcheidene voor-
name Heeren tot Graven, Baronnen en tot
den adelftand befloten. In meer gevorderde ja-
ren zult gij de onderfcheidene aanfpraken en
plegtigheden van dit voor ons Vaderland zoo
gewigtige tijdftip voorzeker met genoegen lezen.
Op den 2i(ten Februarij j8i6 trad onze
Kroonprins te Petersburg in het huwelijk niet
H. K. H. de Rusfifche grootvorftin, anna
POLOWNA, hetgeen ons vaderland van eenen
mas-