Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. fl57
Op-den aiften September 1815 werd O'^'zeJ^a^^j"»
Koning te Brusfd plegtig ingehuldigd; yer-Tus
fcheidene dagen gaf men feestenterwijl de
Staten des Land? toen te Brusfd^ waar zulks ,
volgens de vernieuwde grondwet» beurtelings
met den Haag gefchieden trioet 5 vergaderden.
• Reeds op den aaften April had de Koning eena
Coramisfie uit vier en twintig leden, deels in de
Noordelijke, deels in de Zuidelijke Gewesten
wonende, benoemd, om de eerfte grondwetnaar
behooren te veranderen; welk nieuw ontwerp
In Hooimaand aan Z. M. werd aangeboden , die
hetzelve in de Zuidelijke Provinciën aan iVjifa-
belen en in dc Noordelijke aan de vergadering
der Staten - Generaal, in een dubbel getal ver-
gaderd, ter goedkeuring overgaf. Door dc
meerderheid goedgekeurd zijnde, werd hetzelve
als de nieuwe Grondwet der Nederlanden aan-
genomen, en den 24ften Augustus plegtig ge-
proclameerd, wordende bij dezelve onder ande-'
ren bepaald, dat de Staten- Generaal nu uit
twee Kamers, de eerfte den Adel, door den
Koning, en'de tweede afgevaardigden uit de Rid-
derfchap , de fteden en den landelijken ftand be-
vattende , zoude beftaan, welke beurtelings te
Brusfel en in den Ha«» zouden vergaderen. Hier-
op werd den aiften September, bij gelegenheid
der eerfte algemeene vergadering van de geza-
menlijke Nederlanden, onze Vorst te Brusfel als
fpll-