Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
NEDERLANDSCHE
\
Janr na fpoedig -van zijne bekomene wonde herlielde
Tus^" en zich tot nieuwe heldendaden in ftaat vond;'
1815. hetg^e echtcr nu niet meer noodig'was. Na-
poleon wilde weder eenen afftand aanbieden ,om
Parijs te redden; doch te vergeefs: de bolidge- '
nootcn berendcn deze ftad ^ welke zich over moest
geven, en lodewijk XVIlt kwam aldaar weder
terug. Napoleon ondertusfchen naar Rochefort
gevlugt, cn geene kans ter ontfnapping ziende
gaf zich aan de edelmoedigheid der Engelfchen
over; doch nu bande men dezen woelzieken
man, ten einde hij niet weder onheil zoudé
komen fnchten, naar het eiland St, Helena j al-
waar hij fteeds op het ftrengfte bewaakt werd
Èn op den sden Mei 1821 overleden is. Nu werd
^ cr. te Parijs weder een vrede geteekend, waar-
bij Frankrijky gedurende eenige jaren, door
de troepen der Bondgenooten moe^t bezet blij-
ven'en 700 millioenen gulden en eenige fteden
en vestingen aan de Bondgenooten moest af-
itaan, waarvoor ons de Cantoris Merbes^ Chimaty
Beaumont y Waïcouri ^ Tlorennes^ Beauraing^ eh"
Qedinne en de vestingen Marienburg cn Philip*
peville met 60 millioenen werdei? toegedeeld.
Ook moeiten de Eranfchen alle groote" kirnst-
ihtkken teruggeven, waardoor verfcheidene kef-
ken in Jntwerpen y Gent y Brugge enz. met harfe
heerlijke fchildèrftukken en de Koning zijn uit-
muntend kabinet weder terugkreeg, hetwelk Z.
M. echtcr edelmoedig aan de Hoogefchool te
heiden fchonk.
Op