Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
geschiedenis. 43
5
fcheen men hiervoor van beide zijden enge-Janr na
voelig. Wellington ftplde zich met 68,000 m'an
Engelfchen, Nederlanders en Duitfchers napo-isi^,
LEON, die 78,000 Franfchen onderzijn bevel had,
tegen, en deze begoa des morgens ten 11 ure bij
liet dorp Mont St. Jean, onder de banne van
Waterloo, den aanval. Van beide zijden werd er
met mannenmoed gevochten; doch eindelijk brak
de vijand bij la Haye door den linkervleugel,
van waar ter goeder uur de Prutfen aankwamen-
^APOLEON waagde nog eenen verwoedenden
aanval; dan ook deze mislukte, juist toen onze
dappere Kroonprins, die in het middelpunt al-
les op eene lofwaardige wijze beftuurd had, in
den fchouder werd gekwetst,^ en zich van het
llagveid moest verwijderen. Nu vielen Engel-
j fchen en Nederlanders met de bajonet den vij-
and aan, die, van fchrik bevangen, overhaast da
vlugt nam, meer dan 2 h 300 ftukken gefcliut
achter liet, en door de Pruifen met de groot-
fte geftrengheid vervolgd werd. Middelerwijl
belegerde prins frederik met een deel der Ne-
derlanders Quesnoi, dat hij fpoedig innam. Deze
luisterrijke i overwinning had ons alleen 2000
dooden en acoo gekwetftcn gekost, welke laat-
ilen echter met de grootlte zorgvuldigheid be-
handeld werden , terwijl weldra door de mild-
^dadigheid der ingezetenen te Leyden een invali-
^denhnis werd gefticht. Alles was vreugde cn
dankbaarheid aan den Almagtige, welke ten top
fteg^n, toen Nederlands geliefde Kroonprins
R 5 fpoe-