Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
!id4 NEDERLANDSCIIE
Jnar na Generaal elucher het geheele PrnUfifche. le^cr
GHAts* ^p vlakte bij Fleurus bijeen, en nu werd de
TOS , *
i3i5# flag bij Ligny geleverd, waarin de i^rm/^«, na
een hevig gevecht, terug trokken. Maar tcr-
. zelfder tijd behaalde onze Kroonprins jnet zijne
dappere Nederlanders in eene fchermutfeling bij
Quatre-Bras de overwinning. Den volgenden dag
werd de Maarfchalk ney aangevallen, waardoor
3800 Nederlanders niet 50 ruiters twee Eran-
l'chc divilicn, elke van 10,000 man, moesten te.
genllaan. "Van tijd tot tijd kregen zij echter
verfierking, fen hielde-n, hoedanig die post ook
werd aangevallen , denzelven den geheelen dag
in bezit, zoodat dc bekwame Generaal ney,
tot eeuwige eer van onzen prins van oranje,
in wanorde moest terng trekken: eene daad,
welke van zoo veel gcwigt was, dat, indien de
ónzen hadden bezweken, de Franfchen bijna
zeker in hun oogmerk zouden geflaagd wezen,
Daar nu de Pruifsn terug getrokken waren,
moest wellington met de 'onzen wel vol-
gen , hetgeen echter nu in de beste orde konde
gefchieden; terwijl napoleon van naar
Qjiatre Bras vooruittrok. Thans naderde de dag,
öp welken het lot van huropa^ en vooral het lot
van ons zoo dierbaar Vaderland, zoude beflist
worden; een da^, dien gij nimmer dan met eer-
bied u herinneren moet. Nijstte^rbnllaande de
wegen door hevij^^e plasregens bijna onbruikbaiir
waren geworden 'cn de foldaat op den natttwi
grond zijnen nacht hai moeten doorbrengen,
fcheen