Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. fl57
(Je Groot-Hertog van JVellhgton ^ die de
Engelfche troepen gebood, gelegenheid, zich
met den dapperen nLUciiER, die over dc
Prutfcn het bevel voerde, te vereenigen, cn
nu viel er, op den iSLien Jinii), bij fFaur*
looj een veldflag vóór j welke napoleon ge-
heel en al vernietigde, daar hij in de uiterdc
verwarring mzx Parijs vlugtte, en eindelijk zich
aan de Engelfchen overgeven moest, die heiu
gevantel^k naar het eiland St* llclena bragten ,
alwaar hij dan ook na een verblijf van bijna
zes jaren geftorven is.
Napoleon, dio zich nu wpdcr Keizer van
■Frankrijk noemdet was echter nu meer bepaald,
daar zijne verheffers niet gaarne zagen, dat zij-
ne magt weier zoo uitgebreid zoude woii^len.
Hij moest dus vredelievende oogmerken aanne-
men , en liet hierom rredc cn vricndTchap aan
alle Hoven van Europa aanbieden. Dit echter
werd met verachting verworpen, daar men zij-
ne afgézanten niet eens over de grijnzen wil-
de laten; hij moest ziqh derhalve. wapenen,
en weldra ftelde hij zich aan Jiet hoofd van een
leger van lao a. 130,000 uitgelezene manfchappen,
die van eenen verbazenden trc.in gefchut voor-
zien waren, en trok den I5dcn lunij over de
Sambrcy \vanne.cr de Pruisfifche voorposten tot bij
Charleroi terug keerden. Thans verzamelde de
R 4 Ge-