Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS.

Komteü der Nederlanden en Groot-Her tos vanJ^^
r L i-f
Luxemburg openlijk aan. tus
1ÖL5.
,VeeI echter wai er na zulk een' verbazenden
fchok, als Europa in de laatfte jaren ondergaan
had, en bij zulk eene plotfelinge verandering, in
de onderfcheidene deelen te regelen ; en het was
hierom, dat de groote Mogendheden van dit wereld-'
deel ter regeling dier zaken een Congres of eene
bijeenkomst te fVeenen hielden, op hetwelk dan
onder anderen ook werd bepaald , datde vermeer-
dering van grondgebied aan ons Vaderland, bij
den vrede van Fartjs toegezegd , zonde beftaan
in hetzelve met Belgtë xq vereenigen en nog met
het Bisdom Lmk te vergrooten , over het\velk
de Sonverelne Vorst tot Koning, onder den naam
van Konmg dzr Nederlanden, zoude worden aan-
gefteld; terwijl tevens aan Z. M., ter vergoe-
ding voor de aan Vrmsfen afgef^ane Nasfaufche
Staten , het Groothertogdom Luxemburg erfelijk
werd opgedragen. Deze wedervercenïging van
de zoo langgefcheidene zeventien Nederlandfche
IGewesten werd bij velen, als een nieuw voor-
iuitzigt van wederzijdsch geluk, met blijdfchap
ntvangen ; doch het zoo belangrijk befiuit was
:ignog niet openlijk bekend gemaakt, toen eens-
laps aller harten op nieuws met fchrik vervuld
erdcn door de tijding, dat de naauwelijks ge-
klemde en overwonnen tiran, de wreede napo-
EON, op het onverwachts weder in Frankrijk
geland was en met een leger, dat elk oogenblik
R 3 door
y