Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
T
G E S C H I E D E KJ S. 359
perheid der burgers, met behulp van eenige^
Prutfen en bewoners van Fugt ^ bevrijd („g
Gent, Brugge^ enz., door dc bondgenoo-iBij». .
ten beaet en Antwerpen belegerd. Gorkum had
jich intusfchen overgegeven, en weldra waren
de Bondgenooten in Frankrijk gedrongen en had-
den NAPOLEON tot wijken gebragt, zoodat zij
op denzelfden dag, dat onze grondwet gehul-
digd werd, binnen Parijs trokken, waardoor
NAPOLEON verpligt werd afftaud van de regering
te doen , en zich met het bezit van het eiland
£/ba en een ruim inkomen te vergenoegen, het-
geen dus de ontruiming onzer overige vestingen
cn nog bezette plaatfen ten gevolge had.
Kort hierop, en wel den soften Mei, werd te
Parijs tusfchen lodewijk XVIII, thans Koning
van Frankrijk en broeder van den ongelukkigen
LODEWIJK XVI, cn de vereenigde Mogendheden,
een verbond gefloten, waarbij onder anderen be-
paald werd , dat ons Vaderland eene vermeer-
dering van grondgebied zoude bekomen; doch
fchoon wij nieenden bij dezelve al het verlo-
rene weder terug te zullen ontvangen, werd
ons Vaderland eene fchuid van lo^ millioenen
gulden voor fchadevergoeding en bevrijdings-
kosten aan de Bondgenooten toegerekend , van
welke Engeland 36 millioenen voor Demerarijy
Esfeqttebo en Berbice , en 22 millioenen^voor dc
Kaap de Goede Hoop overnamj, en'ons voor Co-
chin, op de kust van Malabaar, h.Qt eiHn^X Banca
bij Simiatra gaf. Alzoo moesten wij deze ge-
R a wig-