Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
358 NEDERLANDSCHE
Jaar na aanfpra.ik (♦) geopend word. Hierna verliet Z.
CH RIS* *
Ti>9 dezelve, waarop zij met eene groote meer-
1814. derheid het ontwerp goedkeurden, dat hierop
tot eene grondwet der Nederlanden aangenomen
en door de plegtige huldiging van den Vorst
in hetzelfde kerkgebouw des anderendaags ge-
volgd werd, waarbij de Vorst dezelfde grond-
wet en het handhaven der onafhankelijkheid van
den Staat en van de vrijheid en welvaart der in-
gezetenen aandoenlijk plegtig bezwoer. Spoe-
dig werd nu het bcihuir geregeld voor handel,
zeevaart en fabrijken, alsmede voor liet hooger
en lager onderwijs, openbare en bijzondere in-
rigungen de noodige bepalingen gemaakt, en
naauwelijks was dit jaar half ten einde, of
wij hadden ook reeds een leger van ruim vijf-
tig duizend wel gekleede en geoefende krijgslie-
den In dienst; terwijl onze zeemagt bijna onge-
loofelijke verbeteringen ondergaan had.
Ondertusfchen waren met het begin dezes jaars
de Franfchen nog op verre! na het Land niet uit,
daar zij nog den Helder , Naar den, Gorkum, Ber"
gen op den Zoom^ Grave, 's Hertogenbosch, Maas-
tncht, Fenlo, Deventer, Koeverden en Delfzijl
bezet hielden; dan reeds in Januarij werd iVy-
tnegen en, het Land. tusfchen dc Waal en de
Maa% ontruimd, 'j Hertogenbosch door de dap-
■ ^ ; . 'per-'
(♦) Zie dezelve in lastdrauEUs mccr.genocnul Werk,
2d« Doel, blatte, 20,