Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. fl57
eenen dwingeland, maar voor eigen haard enjdar m
have, bloed en leven te wagen: en waarlijk, dc
onderfcheidene gelukkige gebeurtcnisfen , welke löii.
elkander nu opvolgden, moedigden hiertóe niet
weinig aan, Arnhem werd door de Pruifen in-
genomen, Utrecht ontruimd, en de Br'iel fchud-
de, even als in den Spaanfchen oorlog, zel-f
het eerst het jilk der overhecrfching af, waar-
door ook Hellevoetjluis ontruimd werd; en door
de overgave van [Ooltjesplaat en de BuUenJïuis
viel dc kleine vloot, welke aldaar lag, den on-
zen in handen. De aankomst van Engelfche
hulptroepen bevrijdde Schouwen, Duiyeïand, Tho-
len cn Noord Beveland, terwijl de Franfchen, op
het gerucht, dat de Rusfen, die bij Werkendam
over de Aierwe trokken, naderden, de PFillem-
Jiad, Ceertruidenberg, Breda, Botnmel, St, An-
drïes, Crevecoeur, IVoudrichem en Loevenjletu
ontruimden, en tc vergeefs eene poging waag-
den, om Breda te herwinnen.
Weldra na zijne verheffing benoemde de Vorst een
zestiental kundige mannen, ten einde voor ons Land
eene nieuwe en volgens de omftandighedeii ingerlg-
te liaatsregeling te ontwerpen, waarmede zij dan
ook in Lentemaand des volgenden jaarï gereed jgj^^
waren. Zes honderd der voornaamfte Nederlan-
ders, notabelen geheeten, werden thans opge-
roepen, om dit ontwerp goed of af te keuren,
cn kwamen op dcn 29ften Maart te Anilierdam
in de Nieuwe Kerk bij elkander, wanneer hunne
verg»ad«ving door dcn Vqrst met eene ];>legtige
U aan-