Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
aasa NEDERLANDSCHE
fanrnaH., die niets meer dan de onde waardigheden
zijner voorouderen had begeerd, piegtig tot
1813. Sonvere\nen Forst ^der Nederlanden uitgeroepen,
hetgene Z, H. alleen onder waarborging van
eene wijze Conftitutie , welke de vrijheid tegen
mogelijke misbruiken verzekert (*) , aannam.
Weldra werden de Nederlandfche burgers, zoo
tot verdere verdrijving van de Franfchen als tot
ttijving van de geheel en al geledigde fchatkist
des Lands, opgeroepen, en hier zag men het
duidelijkfte bewijs van de blijdfchap der Natie
over den nieuwen regeringsvorm. Alles droeg
het zijne bij; zelfs de krijgslieden offerden eenen
dag der maand van hunne traktementen op, en
binnen eenen korten tijd werd er, behalve eene
menigte van goud, zilver, edele gefteenten en
andere kleinooden ,;uitgeruste manfchappen tot den
krijgsdienst, enz., eene fom van/1,204,25a: 19: 4
bijeen gebragt, terwijl de vrije werving, zoo
voor den land- als zeedienst, met den besten
uitflag bekroond werd. Spoedig werden er ook
verfcheidene Franfche gebruiken en weiten af-
gefchaft; de drukpers van hare banden ontflagen;
het lot der Godsdienstleeraars verzekerd; de
Kweekfchool voor de Zeevaart met verfcheidene
goede inrigtingen herfteld, en een Landftorm bene-
vens eene Landmilitie opgerigt, nu niet om voor
eenen
C*) Zie dc Proclamatie van Z. II. m genoemd Werk ,
bladz, II, dic mcn cok der jeugd nict onthouden inag.