Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. 255
Naauweiijks had Z, H. de Prins van Or^w/e Jaar n»
den wensch der Nederlanders, in ver-
nomen, of Z. H. toonde zich terftond gereed, i8i3« .
aan denzelven gehoor te geven. Niettegenftaande
het ongunftige jaargetijde, vooral voor den
overtogt op zee, ging Z. H., zelfs zonder naar
de aanzienlijke hulp, welke men voor ons in
Engeland, alwaar men de tijding onzer omwen-
teling met geestdrift ontvangen had, gereed
maakte, af te wachten, den aóften November
fcheep, maar kwam door gedurige tegenwinden
niet voor den giften in Hoogsdeszelfs Vader-'
land aan, uit hetwelk Z. H. nu . 19 jaren was
verwijderd geweest, en alwaar Z. H. met eene
onuitfprekelijke blijdfchap en algemeen dankbare
aandoening ontvangen werd. Aandoenlijk voor-
al was de eerfte afkondiging, welke Z. H. nu
aan het volk van Nederland liet doen, en die
wij hier wel geene plaats kunnen geven, maar
welke uw Onderwijzer u zeker, op uw ver-
zoek, wel zal willen voorlezen (♦). Overal,
maar bijzonder te Amjierdam, alwaar Z. H. op
de plegtigfte wijze ingehaald werd, was het nu
één feest van vreugde, van broederlijke ver-
eeniging; en op den eerften December werd Z.
H.
(•) Men vindt die, behalve bö bosscha , stuart,
konynenburg cHzv., ook iu het mccrgenoemdc Werk
van lastdrager, ade Deel, bladz. 7 en vervolgens.
Dit ftuk moet vooral der jeugd niet onbekend blyveu.