Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
aasa NEDERLANDSCHE
Jear na gij uitvoeriger in andere werken (*) lezen kunt;
' daar wij nu iets van de omwenteling in ons Va-
1813. derland moeten zeggen.
Spoedig namen bij ons de Franfche ambte-
naren de vlugt, en weldra zagen wij ook,
door de vereenigde pogingen der hooge Bond-
genooten, ons Vaderland gered, en, tot blijd-
fchap van alle ingezetenen, eene omwenteling
daargefleld, waardoor ons Vaderland onaf-
hankelijk werd verklaard, en de zoo lang ge-
treurd hebbende inwoners weder opgebeurd
werden; offchoon de ftad Woerden nog eene
wreede proef van baldadigheid, roof enplun-
derzucht der wegtrekkende Franfchen moest
ondervinden. Eenige Vaderlandfche en edel-
dei>kende mannen, met namen f. van der
duyn van maasdam en g. k. van hogen-
DORP , namen inmiddels het algemeen beftuur
op, in naam van Z. H. den Prins van Orafi-
je^ die zich in Engeland onthield; terwyl de
Heer Graaf van limrürg stirum door dit
nieuwe Beftuur als Gouverneur was aange-
fteld;
(*) Onder anderen van kampen, Gefchiedkraidtg
overzigt der ^groote gebeurtenis jen in Europa^ 2de
Deel, bladz. 275 on verdcx-.