Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. Uf
tot opftand, hetwelk den Heeren maas en^DEJ^"
CHRIS™
joNGH, te Jmfterdam, het leven kostte. Vervol-
gens flultte de wreede stassart op de moorddadig-
fie wijze de onlusten tc Oud^Betjerlandyh\] gelegen-
heid van de Confcriptie gerezen ; terwijl, in April,
de inwoners der dorpen Ajphen, Ou ds hoorn
jfVoubrugge dc Oranjevlag opftaken, en zelfs tot
in het naburig Leyden doordrongen, alwaar zij
vele buitenfporigheden pleegden; doch, door
de Franfche krijgsmagt teruggedreven, moesten
zij deze onbezonnenheid zeer duur boeten,
doordien er, op bevel van den Generaal, vier
hunner werden doodgefchoten. Nog zag mcti
te Dordrecht, en vooral ook te Zaandam, der-
gelijke bewijzen van den meer en meer onge-
duldig, wordende volksgeest; doch alles werd
nog ten minfte fchijnbaar gedempt.
Reeds waren ondertusfchen de Pruifen enRus-
fen voorwaarts getrokken, toen napoleon met
zijn leger op nieuws te veldeging; cn fchoon hij bij
de bloedige flagen van Lutzen en Bautzen gezegd
kon worden, de overwinning behaald te hebben,
keerde dc kans voor hem al weder zeer fpoedig.
Gedurende een' wapcnftilftand het Congres te
Praag zonder vrucht afgeloopen zijnde, voegden
zich ook de Zweden en Oostenrijkers aan de
zijde der Bondgenooten, en, na eenige met we-
derzijdsch voordeel geleverde gevechten , befiis-
te de flag van Letpztg, in welken ook dcSakfers
den Keizer verlieten , over het verdere lot van
dezen Overheerfcher en van geheel Europa: hetgeen
Q 4 gij