Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
a4« N E D E R L A;N D S C H E
chLsÜ^ Spoedig echter verzamelde napoleo?j uit al
zijne overgeblevene krachten een nieuw leger,
waarmede hij hevig ftreed. Een korte wapen-
ftilftand was van geen gevolg, en eindelijk
' befliste de flag van Leipzig het lot van ge-
heel Europa^ dat nu tegen napoleon in vol-
len opQand was.
Daar het boveiiftaande in deszelfs bijzondere
ontwikkeling eigenlijk meer tot de algemeene
gefchiedenis behoort, zullen wij hier alleen
zeggen, dat napoleon , naar Varijs teruggcr
keerd, en zijn verlies onder allerlei fchoon-
fchijnende redenen bewimpeld hebbende, weU
dra weder een leger van 350,000 man, zoo uit
1813. de cohorten , (wien men heilig beloofd bad, hen
alleen ter verdediging van de kusten, tuighuizen
en werven van den Staat te gebruiken, cn die
nu gedwongen werden zich vrijwillig aan te bie-
den) als uit de Confcriptiën van 1809 tot 1814
ingefloten, bijeen bragt; dat Pruisfen zich
fpoedig van hem affcheidde, en zich bij, zijne
vijanden voegde, terwijl langzamerhand de
Banzefleden en geheel Noord-Duitschlandzic'^vvin
hem onttrokken. Ook in ons Vaderland begon
eene zucht tot opftand bemerkt te worden, wel-
ke door het ligtcn van de zoogenoemde garde
dUionneur en eene nieuwe ligting uit de Natio-
nale Garde van 1807— 1812, benevens uitdeCon-
fcriptie van 1814, niet weinig vcrfterkt werd.
Reeds in Fcbrnarij ontdekte men een ontwerp
tot