Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. fl57
de, gevonden, en nu verzamelde hij een leger. Jaar nt
zoo uit zijn Rijk als van zijne bondgenooten,
van meer dan 600,000 man, waarmede hij het 1812.
magtige Rijk. binnen rukte. In den beginne
fcheen hem in het geheel niets te willen ftuiten,
daar hij binnen zeer korten tijd tot naar
tweede hoofdftad Moskou doordrong i doch de
Rusfen toonden hierbij eenen heldenmoed en
eene zelfopoffering, welke gij nader moet lee-
ren kennen. Genoeg, dat zij deze hunne aloude
hoofdftad in brand ftaken, hierdoor den over-
winnaar van alle fchuilplaats in den barren win-
ter voor menfchen en vee beroofden, en dus
zijn plan, om aldaar gerust den winter door
te brengen , verijdelden. Thans fcheen de for-
tuin, welke hem zoo lang gunftig geweest was,
hem den nek toe te keeren. Een buitengewoon
ftrenge winter deed het aan alles gebrek heb-
bende leger van dag tot dag verfmelten; en de
nog overgeblevenen , buiten ftaat zijnde de ver-
volgende Rusfen, wier Keizer eenen aangeboden'
vrede geweigerd had, te weêrftaan, werden op
alle gunten geflagen. De Keizer zelf moest zich
eindelijk met de vlugt redden, en naauwelijks
^ deel van zijn ontzaggelijk leger kwam in
Duitschland terug, terwijl hij alle gefchut en
krijgsbehoeften had moeten achterlaten. Een
ieder itond deswege ten hoogfte verbaasd, cn
erkende met dankbaren eerbied hierin dc hand
der wrekende Voorzienigheid, die eindelijk <
eenen paal zette aan zoo vele boosheid, en den
tiran had toegeroepen; Tot Ui jrtoe en niet verder!
Q 3 S])oc-