Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
a«8 NEDERLANDSCHj:
Jaar na nog het hoofd bieden. In 1812 befloot RuS'
chris"
TUS /and zich hier weder bij te voegen. Spoedig
verzamelde napoleon een raagtig leger, het-
welk in het eerst tot Ruslands oudite hoofd-
ftad, Moskou f doordrong; doch hier over-
viel hem het geftrenge weder, en hij werd
verpligt, met achterlating van gefchut, paar-
den , voorraad en het grootfte deel zijner man-
fchappen, die gedood of gevangen genomen
werden, of van de koude ftierven, met over-
haasting de vlugt te nemen.
Engeland, Spanje en Rusland uitgezonderd,
kon men nu zeggen, dat napoleon middellijk of
onmiddellijk over geheel Europa het bevel voer-
de. Zijn ontzaggelijk Rijk ftrekte zieh van de
Oost- tot de Middellandfche zee uit: terwijl hij in
al de niet tot hetzelve eigenlijk behoorende lau-
den den grootllen invloed had, of dezelve, ge-
lijk Oostenrijk, Pruisfen, Sakfen, enz., tot zijne
bondgenooten gedwongen waren. De zee echter
fcheidde hem van Engeland, hetwelk hem, zoo
wel als Spanje, altijd nog het hoofd bleef bie-
den. Van Rusland was hij tot nu toe door de
groote fneeuwvlakten weerhouden ; dan , deze
wilde hij in den aomer doortrekken, om ook
Keizer alexander onder zijnen dwang te doen
bukken , en dan mogelijk over Perzié' de Engel-
fche bezittingen, in Indlg, te gaan aantasten.
Spoedig had hij een voorwendfel, alsof Keizer
alexahder den handd met Engeland begunftig-
de.