Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
a«8 NEDERLANDSCHj:
Jaar na Groningen in itand bleven , doch weldra order
Tu^^' de Franfche Univerfneit, die het geheele
iSio— Rijk bevatte, moesten bukken. Deze Univer-
fiteit, waarvan elk onderwijzer der jeugd lid
heette, moest door het lager onderwijs onder-
houden wórden, hetwelk hierom zwaar belast
was , en welke belasting veelal döor de onder-
wijzers, wien men daarenboven langzamerhand
de inkomften, hun door het Land plegtig toe-
gezegd, ofitirok, zeiven moest gedragen wor-
den.
Zoowel door vermindering van inkomftcn als
van gelden, werd 9®.) het vertier veel minder,
en dit, gevoegd bij de menigvuldige bezwaren,
aan dezelve opgelegd, deed de fabrijken en
trafijken diep vervallen , en dus bij de hand-
werkersklasfe de armoede dagelijks vermeerde-
ren. Ook werd 10°.) onze fchoone moedertaal
zachtjes aan verdrongen, daar alle v/etten,
nieuwspapieren, ja de advertentiebladen in bei-
de talen gedrukt, zelfs op de kleinfte fcholen
de Franfche taal onderwezen en alle ftukken aan
de Regering in het Fransch moesten vertaald
worden. 11°.) De afgrijsfelijkfce echter zijner
gruwelen was, dat hij niet alleen zoo vele in-
woners, onder welke zoo vele grijsaards, wedu-
wen en weezen, van hunnen wettigen eigendom,
maar nu ook vaders en moeders van hunne za-
ligfte hoop, van hunne zonen, beroofde: immers
de bloem van 'Neérlands jongelingfchap moest
voor den Dwingeland tc velde trekken; en de
ze