Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
GESCHIEDENIS. 431
Overweldiger ook de kweekfohool voor deZee-Jwi'
vaart van Jmjlerdam eji het weduwenfond» voor
gefneuvelde zeelieden, den wettigen eigendom laio—.
van bijzondere perfonen, op de willekeurig-*'^^'''--
fte wijze aan zich, en liet de geraaentegoedet
ren, ten behoeve van de fohatjcist, verkoopen,
7«?.) De grootfte waarborg tegen de verdrukking,
de vrijheid der drukpers , wprd aan dq fterkd©
banden gelegd; want de dwingeland vreesde»
dat de velcj gruwelen , welke .hü en zijpe amb-
tenaren dagelijks verrigtien, openlijk zouden,
bekend gemaakt worden, wu^rom er te Parijs
een Raad van boekbeoordeeling opgerigt werd,
dje te Amfterdam twee Ceiiforeu had, aan wie,
olk bock of gefchrift, dat uien t,er perfe wild»
geven, vertoond mgest wgrdep: niet om he?
voor Godsdienst of de goed& a.eden fchadelijk^
daaruit terweren, maar om aUcs , wat tegen .den
tiran of zijne handlangers, en derzelver dadon,
waa ingerigt, of daarop, al ware het dan ooj^
gezegden uit den Bijbel, oenige betrekking had,
door te fchrappen- Deze ftaatkundige inquifitie;
bragt natnurlijk aan de beoefening der letteren
zeer groote fchade toe, hetgene opk niet wei-
nig vermeerderd werd, toen 8°) hooge eu la-
gere gnderwijzers van hunne bszoldingen be-
roofd, en de laaifts nog daarenboven ^uiteuge»
woon belast werden, weidva werden de Hoo-
gsfcholen van Harderwijk en Franeker opgehe-
ven , welke te Utrecht in eene bijzondere fchaol
veranderden , terwijl flecht,s die van Leyjen en
Cro-