Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
a«8 nederlandschj:
Janr m dood-arm hier gekomen waren, in den kortst
^{jg^®' mogelijken tijd groote heeren werden , en eene
1810— prachtige leefwijze voeren konden. Verder wer-
den <5®.) de liefdadige gefliehten van hunne
fondfen beroofd, en onderfcheidene menfchen arm
of ongelukkig gemaakt, daar de Dwingeland, bij
de inlijving van ons Land, terftond der ingeze-
tenen eigendom aanrandde, door de fchulden
van den Staat tot op een derde te verminderen ,
waardoor dus de -inkomftcn dier menfghen, wel-
ke geheel of gedeeltelijk hiervan leefden, o£
der geftichten , die hiervan onderhouden wer-
den, even zoo veel vèrminderden. Hierdoor
moesten vele kooplieden in effecten hunne be-
talingen fiaken, ,en dus diegenen wier zaak-
verzorgers zij waren, in hunnen val medefle-
pen. Eien aanzienlijk getal inwoners, die door
eigene vUjt of die hunner voorouders tot heden
in welvaart leefden, moesten zich op de ilerk-
i^e wijze bekrimpen , waardoor velen, die voor-
heen bij hen hun beftaan vonden, mede tot ar-
moedi? vervielen. Inzonderheid zagen de be-
ftuurders van Godshuizen zich veelal buiten ftaat
'gefteld, den zwakken ouderdom of armen aan
hen vertrouwde wee.zen die hulp te verfchaften,
waarvoor de liefdadigheid der voorouders de
noodige fondfen had aangewezen, maar die thans
door den tiran zoodanig geknot waren, en wel-
kQ ongelukkigen dagelijks, als ware het, den
Algoede voor hunnen heiligen, maar nu vernietig-
den eigendom, om regt vroegen. Daarbij trok de
Over-