Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
geschiedenis. 237
qmlth invoerde. Nog verfchrikkelijker echter Jaar na
werd de dwingelandij, toen men 3®.) alle
Engelfche goederen openlijk liet verbranden, en i8ic—
alzoo de fchoonfte koopwaren, veelal den wet-
tigen eigendom der ingezetenen, waar die ook
ontdekt werden, ten vure zag doemen; hetgeen
niet minder eene aanzienlijke fchade veroorzaak-
te. Voorts ging 4®.) de tabakshandel voor
Keizerlijke rekening, en alle, zelfs de grootfte
tdbaksverkoopers, die echter eerst eene fpe-
ciale vergunning moesten hebben, werden niet
meer dan fiijters van den grooten koopman, den
Keizer, die de ftrengfte huiszoekingen liet doen,
opdat niemand anderen tabak dan den zijnen ver-
kochte of bezate, hetgeen met zware boeten ge-
llraft werd. Hiertoe overftroomden ook onder
anderen 5®*) Franfche landsbedienden ons Land,
en bedreven de grootfte knevelarijen; zij moes-
ten tevens allen handel met en alle over-
zeefche bezittingen beletten, waarom zjj ook
alle kusten, havens, ja alle ladings-, los-of lan-
dingsplaatfen bezetteden, en ongeftoord hunne
fchadelijke plagerij pleegden. De dienaars der
zoogenoemde Policie ftelden alle pogingen in
het werk, om alles, ja zelfs ieders denkwijze
uit te vorfchen, en maakten hierdoor, dat men-
zich nergens veilig achtte, daar nren, helaas!
ook onder onze Landgenooten handlangers van
deze helfche inrigting vond , en allen door ver-
raderij en knevelarij gond en titels konden be-
thalen, ZQOdat dezulken, die bijna naakt en
dood-
1