Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
428. NEDERLANDSCHE
Jaar na opgegevene plagen hier toch een weinig meer
Tus^'^" uit elkander zetten, i®.) Al de eigenaars derko-
laio— loniale waren, waarvan zelfs de zoo noodige ge-
neeskundige kruiden niet uitgefloten werden,
moesten van dezen hunnen regtmatig verkregen'
eigendom de helft der waarde aan den Keizer op-
brengen, hetgene naderhand wel op veertig ten
honderd verminderd werd, maar niettemin den
handel in dit vak een* aanzienlijken flag toe-
bragt, en, bij de fchraalheid van geld, velen
dwong, om hunne eigendommen te verpanden,
ten einde deze onregtvaardige belasting te vin-
den, terwijl anderen tot bankbreuk verpligt wer-
den , en tot armoede vervielen. Hierdoor wer-
den millioenen fchats aan den koophandel ont-
roofd, welke'2°.) geheel vernietigd was. De an-
ders zoo volle beurs was nu ledig , daar alle kus-^
ten op het fi:rengfte bewaakt, ja zelfs de haring-
en zoutevischvangst verboden waren; ook moesten
de andere visfchers altijd vóór den avond weder |
terug wezen, terwijl de geheele gemeente voor
het behoud van den aan boord gcplaatften Fran-
fchen foldaat aanfprakclijk was. Voorts werd
de nu nog overige binnenlandfche handel door
pas-arants cn andere bezwaren ten flerkfte be-
lemmerd, terwijl eene andere belasting op het
vertier van vele trafijken, onder den naam van
vereenigde regten, aan derzelver uitvoering de
grootfte zwarigheden in den weg en hierdoor de
nijverheid aan banden leide, en men dus, gelijk
iemand te regt zegt, eene foort van handel-in-
qiiï-