Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
a«8 NEDERLANDSCHj:
Jaar im in het Franfche Rjjk ingelijfd, en, gelijkiemand
te regt zegt: „ de tot nu toe vrije grond in,
iSjo, „ eenen openlijk tot flavernij gedoemden bodein
„ verkeerd." Op den gden Julij trok de Fran-
fche Maarfchalk oudinot , aan het hoofd van
eene aanzienlijke magt, binnen, en
weinige dagen daarna werd 's Keizers dekreet
openlijk afgekondigd.
Uitvoeriger, dan deze fchets toelaat, ver-
dienen al de verdrukkingen en willekeurighe-
den , waarmede toen de Dwingeland ons Land
verdrukte , verhaald te worden; genoeg» dat
iSii. wij de voornaamfte aanftippen: Van alle
koloniale waten moest de helft der waarde
aan het Rijk betaald worden. 2°. De koop-
handel werd bijna geheel vernietigd. 3°. Al-
le Engelfche goederen werden verbrand. 4».
De tabakshandel ging voor Keizerlijke reke-
ning. 5°. Franfche landsbedienden overftroom-
den ons Land, en deden de grootfte knevela-
rijen. 6°. De liefdadige geftichten werden van
hunne fondfen beroofd, en onderfcheidene
menfchen, wijl hunne wettig verkregene vor-
deringen op het Land op een derde gefteld
werden, dat men tiercering noemt, ongeluk-
kig gemaakt. '7°. De drukpers werd aan de
fterk.