Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
I
g e s c ii i e. d e n i s. 233
zienlijke Franfche krijgsmagt naar de zuidelijke Jaar na
oorden van ons Vaderland trok, en ^^r:^;»» op
Zoomy Breda, Hertogenbosck en zelfs DorJrec/i/1810,
bezette; en nu werd lodewijk gedwongen, van
de Provinciën Zeeland en Staat&'Braband
van Holland tot aan de Merwe , en van Gelder-
land tot aan de Waal, afftand te doen, allen
i handel met Engeland en alle Engelfche fabrijk-
ï waren te verbieden , en 9 liniefchepen en 6 fre-
I gatten voor 6 maanden uit te rusten, en gedu-
\ rende den geheelen oorlog ter befchikking van
{Frankrijk te ftellen, terwijl 6000 man Franfche
cn 4000 man Hollandfche troepen de grenzen
y.ouden beletten, om op de fluikers te pasfen.
Maar ook dit was den wreeden broeder nietge-
Inoeg: hij ftapelde beleediging op beleediging,
ï overftroomde ons Land met Franfche troepen,
/j cn liet zelfs de Hollandfche troepen door zijne
i Generaals ^ bevel geven. Dit alles griefde den
Koning te zeer, en hij deed op den illen Julij
afftand van de regering , ten behoeve van zijnen
BOon , onder voogdijfchap^ zijner moeder, ver-
trok des nachts van zijn buitenverblijf te Haar-
\jem, en begaf zich, onder den naam van Graaf
\ yan St. Leu, eerst naar Töplitz in Bohemen , en
c toen naar Gratz in Stiermarken.
Napoleon echter keurde'dezen afftand niet
1 goed; hij wendde voor, dat Holland niet langer
! zoo beftaan kon, cn zonaer eenigen waarborg
[ voor taal, zeden, gewoonten, enzv. werd ook
I het overig gedeelte van ons dierbaar Vaderland
P 5 in