Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
geschiedenis. 423
Offchoon LODEWIJK zeer wispelturig was ^ Jaar n»
en vooral den Lande groote fonimen kostte, tus
won hij echter veler harten, doordien hij ve*
le blyken gaf Van achting voor on^en land-
aard, en Vooral, omdat hij den koophandel
wilde begunlUgen; doch juist dit verwekte
hem den haat van zijnen broeder, den Kei-
zer; hij werd eerst gedrongen een groot deel
van ons Land aan Frankrijk, én vervolgens
den geheelen troon, ten voordeele van zynen
zoon, af te ftaan; maar ook dit was niet ge-
noeg :. nog in dat zelfde jaar vereenigde de
willekeurige Keizer ons Land met Frankrijk.
Wij hebben reeds te voren gezien, dat Ko-
ning LODEWIJK zeer wispelttxrig en tevens uiter-
mate fpilzuchtig was, welk laatlle bijzonder ook
uit den gedurigen aankoop van landgoederen,
het bouwen van paleizen en het onderhouden
van eene vrij talrijke, kostbaar gekleede en rijk
bezoldigde lijfwacht bleek; doch van den ande-
ren kant hebben wij n ook reeds doen opmer-
ken, dat hij, vooral bij groote onheilen, cene
edelmoedigheid betoonde, welke hem in onze
oogcn moest doen rijzen. Daarenboven regeer-
de hij volkomen volgens de grondwet, gaf de
regeringsposten aan ingezetenen, en toonde,
met één woord, in onderfcheidene opzigien
onzen landaard zeer genegen tc zijn, zoodat hij
P 4 zelfs