Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
T
GESCHIEDENIS. 229
*
oorlog ook kostte, de Overheerrcher konde ech-Jaar rm
I ter hier geenszins f.agen, ïur"""
j Niettegenftaande dit alles, werden er omtrent i8o8,
jj dezen tijd nog aanzienlijke ondernemingen vol-
j tooid; men begon met het aanleggen van ftraat-
1 wegen; dc Slaperdijk werd verhoogd, en dus
( Rijnland voor vele overftroomingen befchcrmd;
i voorts werd de beroemde fluis bij Katwijk aan-
gelegd, en het Koninklijk Inftituut door den Ko-
ning opgerigt. Ook was dc Vorst een groot
voorftander onzer taal, en moedigde , door open-
Ibare tentoonftellingen, de vaderlandfche kunst
en nijverheid bijzonder aan.
I In 1809 landden de Engelfchen wederom 1809.
met eene groote inagc op l^et eiland IValchö-^
rcn^ en maakten eenige vorderingen; doch
het gelukte Ironing lodewijk, met hulp der
Franfchen, hen weder te verdrijven. Ook
moesten wij dit jaar op nieuws krijgsvolk voor
den oorlog met Oosutirijk leveren , welke al
weder ten voordeele van napoleon afliep.
Het volgende jaar begon met eenen verfchrik-
keiijkcn [watervloed , die zoowel Zuid-Holland
als Gelderland deerlijk teisterde, en waar-
bij de ftad Gorkum op het punt van haren onder-
gang kwam. Bij deze gelegenheid toonde Ko-
ning LODEWIJK zich ook van dc edellle zijde;
men zag hem, nicltegcnftaundc zijne zwakke
P 3 ge-