Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
a«8
NEDERLANDSCHj:
Jaar n.i fcheidene llreken in Zeeland, door eenen ftoint
CHTRK- jjgf Noord-Westen, vereenigd met eenen
iao3, hoogen fpringvloed, deerlijk geteisterd werd,
Ondertusfchen gingen dc geldmiddelen van den-
Staat meer en meer achteruit, waartoe, van de
eene zijde, de verkvvistende en wispelturige
aard van den Koning, die nu weder verkoos
eerst te Utrecht en daarna te jdmßerdam te wo-
nen (in welke laatfte plaats men hem het be-
roemde Stadhuis, ten koste van de fraaije Waag,
moest inruimen), van den anderen kant het ge-
heele ftilftaan van den handel, (daar ook ons
Land genoodzaakt werd, 'de havens, zonder
uitzondering, voor alle fchepen en vaartuigen
te fluiten, zoodat zelfs de visfchers ondcr op-
zigt gefteld werden , en elke pink een' foldaat
aan boord moest hebben) zeer veel bijdroeg.
Dc uitgaven gingen de inkomftcn wel 30 mil-
lioenen te boven, hetgene weder nieuwe belas-
tingen veroorzaken moest.
Thans waren ook de Spanjaarden tegen de on-
derdrukking van NAPOLEON, die hun medeeenen
Koning uit zijn geflacht wilde opdringen, en hun-
nen eigen' Koning gevangen hield , ópgeftaan,
en toonden eenen voorbeeldeloozen moed. On-
ze Koning, wien de kroon van Spanje werd
aangeboden, weigerde dezelve, doch moestook
hier hulptroepen leveren; 3000 Hollanders gin-
gen naar Spanje, en dit getal moest, bij fncu-
velen of overlijden, altijd weder aangevuld
worden; doch hoeveel bloeds en fchatten dczo
oor-