Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
3a N E D E R L A N D.S C IVE
Jnsfna deed, zonder zich f^oed té Jaten -beralen» zoodac
Tus^'" de Bisfchop van St, Trmjen fchreefi dat liij de-
iiiÖ. zen rijken en zwaarlijvigen Graaf met zilveren
koorden naar Utrecht trekken moest, om d?n
Bisfchop aldaar tot het afftaan van eene kerk te
bewegen. Hij ftierf in de kracht zijner jaren ,
112a. op den aden Maart iiaa, en werd opgevolgd
door zijnen zoon
Dirk VI., onder voo'gdijfchap van zijne moe-
der , PETRONELLA van Sakfen^ eene heerschzuchti-
ge en heldhaftige vrouw, die zelfs tegen den
Keizer opftond. Deze .Vorllin bewerkte, dat de
/^r/e/Wi^ Graafichuppen van de Utrechtfche kerk
werden afgefcheiden, cn verfpilde , hoewel 'te
vergeefs, veel geLd, om haren zoßn ïn.het Graaf-
fcbap van Flaanderen te doen opvolgen.
>iaaiiwelijks was dïrk aan de regering geko-
men, of hij werd gedwarsboomd door zijnen
broeder floris, bijgenaamd den ^w/ir??»,* doch
deze twist werd, door toedoen van Keizer Lo-
nga. THARius , die hem Oo^ters^o en flestergo, (twee
iandkwartieren v^xi Vriesland) fchonk , bijgelegd.
In eenen oorlog met den Bisfchop van Utrecht
gewikkeld zijnde, belegerde Jiij deze Itad, en
zoude dezelve ftormcnderliand hebben intjeno-
men » toen hem deJiisfchop in volle ftaatfie 'bui-
ten de Itad met den ban kwam dreigen , waarop
hi) tcnlond het beleg Haakte,^en blodtshoords
en barrevoets den Bisfchop om vergiffenis bad,
114a. die hem dan ook den kus des vredes gaf. Hij
deed