Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
T
O E S C H 1 E D E. N I S. fta?
anderen luenoe aan te moedigen, liij d^ze ge-Jaar cf
CHIUS* ■
legenheid gaven ook de Nederlanders weder de
diiidelijkfte'blijken, dat zijsvan de deugden hun- iSoy.
ner voorouders geenszins ontaard waren, daar
zij. meer: dan een millioen gulden bijeen brag-r
ten, om deze ramp te lenigen. In de volgende
^ maand werden vele fehepen, inzonderheid ook
die, welke nog vóór Jmfterdam lagen, doos
eenen ontzaggelijken ftom vreesfelijk geteis-t
^erd, , . .
Zcx)dra de vrede, tot groot nadeel van-
Pruis/cff^ géfloten was, moest de Koning op
nieuws hulptroepen leveren , om Spanje te
veroveren; hetgeen ook ons Land zeer veel
volk kosttei.
De vrede met Pruisfen cn Rusland was al we-
der ten voordeele van napoleon te TUfxt getee-
kend; aanzienlijke ftreken land» moest Prtf.'^/^'/z
afllaan, van welke het Koningrijk Westfalen
cn het-Groot-IIertogdom Berg gevormd werden ,
en Oost-Friesland cn Jever^ be,nevens het op-
pergezag over de Xleerlijkhoden Kniphuizen en
Farely aan onzen Koning kwamen. Hiervoor ech-
ter moesten wij de ftad Vlhfwgen in vergelding
geven, die nu .bij Frankrijk werd ingelijfd, en*
v/clker .meest gegoede ingezetenen toen naar
Middelburg vertrokken; terwijl deze ongelukki-
ge liad, nog vóór de, overlevering, met onder-
P 2 fchei-