Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
215
nederlanpsche
Jaar na inkomften te zullen regelen, wel eenige leni-
Tu^^' ging te zullen beloven ; maar zulks werd wel-
iSotf. dra verijdeld], daar hem nog eene grootcre ramp
wachtte, dewijl er in October van dat jaar reeds
weder een oorlog met Pruisfen iiit;brak, welke
veel gclds vereischte , en waarin dé Koning zelf
met een leger naar de Pruisfifche grenzen op
moest breken. Deze togt was zeei^ gelukkig:
de meeste Pruisfifche troepen waren naar Sakfen
getrokken, en dus n&ni ^e Kolbing, fcijna zonder
tegenftand, de gewezene Bisdommen Munfier en
Paderborn en het Graaffchap Mark in , en zoude
ook het Reurvorftendom Fesfenkasfel bezet heb-
ben, toen de Franfche Maarfchalk mortier kwam,
om het bevel ook ov^r de Hollandfche troepen
, over te nemen. Hierin wilde de Koning eqhter
riet bewilligen, maar liet zijne troepen Hameln
belegeren, ftelde hen onder het bevel van den
Hollandfchen Generaal dumonceau , cn keerde
naar zijn Rijk terug.
T^aau^yBlijks was het volgende jaar be.gpi>nen»
of het fpringen van een fchip, met ongeveer
30,000 pond buskruid geladen , veroorzaakte der
üüdLeyden eene bittere ramp, die wel 150 men-
fchen, onder welke geheele huisgezinnen, het
leven kostte, en een aanzienlijk gedeelte der
ll<id in eenen puinhoop veranderde. Dc Koning
betoonde hier bijzonder zijne goede gezindheid,
daar hij terftond ter hulpe fnelde, zelfs te mid-
den der brandende pninhoopen rondliep, om
jnenfchen te redden , en door rijke belooningen
an-
1807.