Boekgegevens
Titel: C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Auteur: Perk, Cornelis; Wijk, Jacobus van
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp en Van de Grampel, 1828-1833
3e verb. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-881
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203577
Onderwerp: Geschiedenis: geschiedenis van Europa
Trefwoord: Nederland, Leermiddelen (vorm), Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   C. Perk's Beknopte schets der Nederlandsche geschiedenis uitgebreid; of Tweede cursus voor het onderwijs in die wetenschap, bijzonder betrekkelijk tot de noordelijke provinciën: ter dienste van onderwijzers en meer gevorderde leerlingen
Vorige scan Volgende scanScanned page
G E S 6 H I E DT E N I S. MJ
Ka altesf rijpelijk te hebbén ovérlvógefl, he*'}^^
lloot men een gezantfchap aan WAPóLBOii te Zén-^' ^ws
den, ten einde, konde lief zijn, hém van geVoe* ï8o6*
len te doen veranderen, of ten ininffe zoo Ve'eF
mogelijk onderfcheidene voorregten fé bedin-
gen ; doch dö trótschaard weigéfde tê\H dit
gezantfchap te hooren, tenzij de léden vóóraf
om Jiijnen broeder als opperhoofd verzochten.
De Raadpenfionaris en nog drie andere Le-
den der groote vergadering bleven zi^h hierte*
gen verzetten, en wilden het volk raadplegen;
doch de meerderheid vond de zaak' reeds te ver ^
gekomen, en reeds op den $den Junij gefchied-
de het verzoek om eenen Koning, hetwelk de
Keizer dan ook toeilond, terwijl hij tevens de
Conftitutioneele vrijheid en al onze bezittingen
in de beide werelddeelen waarborgde. Voorts
werden er eenige bepalingen omtrent de inkom-
ften en waardigheden van den Vorst, hetbeklee-
den der ambten door inlanders, enz. gemaakt, en
naderhand werd door den Koning zeiven de vrij-
heid van den Godsdienst, de nationale vlag, de
eigen munt en de regten van de fchuldeifchers
van den Staat bevestigd. En zoo nam het Ge-
meenebest der Vereenigde Nederlanden, door zoo
veel moed en bloed gevestigd, na een bertaan
van 427 jaren, federt de vastllelling der Unie,
of 225 federt de afzwering van ?hihps, een ein-
de ! „ Een gemeenebest,"' eegt de Heer van
kampenf „ het grootfte en gelukkigfte der nieu-
„ we-